sreda, 14. jun 2017.

Izmena saobraćaja u ulicama Nade Naumović i Mirče Aceva

Saobraćaj u ulicama Nade Naumović i Mirče Aceva biće izmenjen i zatvoren po fazama zbog proširenja toplovodne mreže i priključivanja objekata na toplovod, najavljeno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

U prvoj fazi do 24. juna saobraćaj će biti zatvoren u Nade Naumović, od Ulice siva stena do Vanđela Tome i biće izmenjen režim saobraćaja u Vanđela Tome na uglu sa Ulicom Nade Naumović.   

Druga faza će trajati od 25. juna do 9. jula i u toj fazi dolazi do zatvaranja saobraćaja u Ulici Nade Naumović od Vanđela Tome do Mickijevičeve i izmene režima saobraćaja u Vanđela Tome i Mickijevičevoj kod raskrsnice sa Ulicom Nade Naumović.

Treća faza je od 10. do 15. jula i saobraćaj će biti izmenjen u Mickijevičevoj kod raskrsnice sa Ulicom Nade Naumović. 

Četvrta faza, u kojoj će radovi trajati od 16. do 21. jula, izmeniće režim saobraćaja u Mirče Aceva, kod raskrsnice sa Ulicom Nade Naumović. 

Faza 5 je od 22. do 30. jula i doći će do izmene režima saobraćaja u Mirče Aceva, između ulica Braće Jerković i Nade Naumović. 

Faza 6 će trajati od 31. jula do 5. avgusta i usloviće izmenu režima saobraćaja u Ulici Mirče Aceva, između ulica Braće Jerković i Nade Naumović.