sreda, 16. maj 2018.

Suzbijanje glodara na teritoriji opštine Novi Beograd

Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju danas će vršiti sistematsku deratizaciju (suzbijanje glodara) na teritoriji opštine Novi Beograd. 

Iz ovog zavoda mole građane i upravnike stambenih zgrada da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju.