četvrtak, 28. jun 2018.

Četvrta sednica Skupštine grada Beograda u petak

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za petak, 29. jun, četvrtu sednicu gradske skupštine. Na dnevnom redu je Predlog odluke o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2018. godinu, kao i izmena odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2018. godini. Pred odbornicima će se takođe naći i Predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2017. 

Odbornici će raspravljati i o izmenama odluke o finansiranju programa i projekata direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u 2019. i 2020. godini. Na dnevnom redu su i dve odluke o konverziji potraživanja Grada po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajnim ulozima u kapitalu Privrednog društva „Politika” i saobraćajnih preduzeća „Lasta” i „Lastra”. Predložen je i otpis potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2016. po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Privrednom društvu „Galenika“ i njegovom zavisnom Privrednom društvu „Galenika – klirit“. 

Na dnevnom redu su i tri plana detaljne regulacije – banje u Ovči na Paliluli, zatim za gondolu od Kalemegdana do Ušća na teritoriji opština Stari grad i Novi Beograd, kao i za groblje u Mesnoj zajednici Petka u Lazarevcu. Predložena je i izmena Plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu i izrada ili izmena još deset planskih akata.  

Predloženo je i rešenje o dodeli naziva Bulevara Vudroa Vilsona na Savskom vencu, kao i odluke o podizanju spomenika Patrijarhu Pavlu i utemeljivačima srpske košarke, kao i obrazovanju odbora za podizanje ovih spomenika. Odbornici će odlučivati i o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor, kao i merama podrške investicionom ulaganju u privredu Beograda i o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja. Odlučivaće se i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih komunalnih preduzeća, te o razrešenju imenovanju direktora i v.d. direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Beograd. Pred odbornicima će biti i treća faza programa mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostorno-kulturnih celina na teritoriji Beograda. 

Na dnevnom redu su i rešenje o obrazovanju Komisije za planove Skupštine grada Beograda, izmene i dopune programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2018, te rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja četrnaest javnih preduzeća. 

Sednica je zakazana za 10 časova.