utorak, 9. oktobar 2018.

Nikodijević: Prihodi u gradskoj kasi veći za dve milijarde dinara

Predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević je najavio da će odbornici Skupštine grada Beograda u četvrtak razmatrati rebalans budžeta, po kome će Grad Beograd umesto planiranih 103 milijarde dinara, imati 105,8 milijardi dinara prihoda. 

Govoreći za Tanjug, Predsednik Skupštine grada je rekao da su prihodi veći za dve milijarde, pre svega, zahvaljujući porezu na zarade, ali i većoj dobiti gradskih preduzeća, koja se većim delom preliva u gradsku kasu. 

–Veći prihod od poreza na zarade, ne znači veće namete na zarade, već znači da ima više zaposlenih u gradu i da su njihova primanja povećanja, pa otuda i veći prihod - objasnio je Nikodijević, dodavši da će prihod od dobiti javnih preduzeća biti za nešto više od milijardu dinara povećan rebalansom.

Nikodijević je naveo i da će nivo investicija ostati isti - 13,5 milijardi dinara, kao i da će se planirani projekti nastaviti, a pre svega investicije u putnu, komunalnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, u objekte socijalne zaštite, zdravstvenog sistema, sporta...

Socijalni deo budžeta biće povećan za 30 miliona dinara, s obzirom na novu odluku o pomoći porodiljama, pa će posle rebalansa biti oko 6,5 milijardi dinara. Najveći deo budžeta ide na obrazovanje i dečju zaštitu. 

–Trudimo se da subvencionišemo što veći broj dece u vrtićima, a subvencije su gotovo 17 milijardi dinara. Za osnovno obrazovanje je rebalansom predviđeno oko 3,5 milijarde dinara, a za srednje obrazovanje oko 1,8 milijarde. Budžet je krajnje izbalansiran - rekao je Nikodijević. 

Fiskalni deficit i dalje iznosi oko 8,2 milijarde dinara, odnosno oko devet odsto prihoda. 

Nikodijević je dodao da su sva davanja predviđena iz realnih prihoda, odnosno da nema novih zaduženja grada.

–Čak imamo dovoljno sredstava da vraćamo dugove iz prethodnih perioda, tako da je sa glavnicama i kamatama oko 4,5 milijardi dinara predviđeno za vraćanje dugova. Stanje na računu grada je takvo da možemo da izmirujemo sve obaveze - rekao je Nikodijević.

Pored rebalansa, odbornici će odlučivati i o predlogu da se u Beogradu podigne spomenik slovenačkom lingvisti Jerneju Kopitaru. Na dnevnom redu je i odluka da se podigne spomen obeležje frontmenu EKV Milanu Mladenoviću. 

Pred odbornicima će biti i odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu društva "JAT tehnika".

Na dnevnom redu će se naći izmene odluke o komunalnom redu, kao i usvajanje predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja javnog prevoza putnika na minibus ekspres linijama na teritoriji Beograda.

Odbornici će, po skraćenom postupku, raspravljati o razrešenju i imenovanju direktora i v.d. direkotra, kao i članova upravnih odbora u jednom broju gradskih preduzeća i ustanova.