četvrtak, 11. oktobar 2018.

Nikodijević: Prihodi veći, beogradska ekonomija dobro funkcioniše

Novim rebalansom predviđeni su prihodi u iznosu od oko 105,8 milijardi dinara, što je dobra vest za Beograđane i znak da beogradska ekonomija dobro funkcioniše, te su i prihodi sve veći, rekao je na današnjoj sednici predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević.

– Kada su prihodi veći, veća je i mogućnost za znatnija izdvajanja za oblasti koje pokriva Grad Beograd. Veća prihodna strana dolazi, pre svega, od povećanog prihoda na poreze i doprinose za zaposlene. To znači da raste broj zaposlenih i da rastu lični dohoci zaposlenih, što je jedan od ciljeva naše politike. Druga stvar je dobit javnih preduzeća, koja u kontinuitetu, nekoliko godina, posluju po tržišnim i ekonomskim uslovima – rekao je Nikodijević, podsećajući da kada preduzeća ostvaruju dobit, veliki deo novca sliva se u budžet, što se nadalje koristi za unapređenje kvaliteta života u Beogradu.

Prema njegovim rečima, izbalansiran budžet znači da postoji ravnoteža između investicija i socijalne politike. Investicije se, kako je dodao, nastavljaju predviđenim tempom, te će tako biti ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu, obdaništa, sportske objekte, obrazovne ustanove i ustanove primarne zdravstvene zaštite.

– Izdvajanja za socijalnu politiku, to jest za jednokratnu pomoć porodiljama, povećana su za 30 miliona dinara. Osim toga, ostaju izdvajanja za dečju zaštitu i obrazovanje, a nastavljaju se i subvencije za boravak dece u vrtićima. Krajnji cilj je da u naredne dve godine ne budu liste čekanja za vrtić, bez obzira na to da li su roditelji zaposleni ili ne – rekao je Nikodijević.

Najvažnije je, zaključio je Nikodijević, da je prihod u budžetu u konstantnom povećanju, što znači da sve službe i sva preduzeća dobro rade, ocenio je Nikodijević. 

Na današnjoj sednici, osim Izmene i dopune Odluke o budžetu za 2018. godinu, odbornici su se složili sa izmenom Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2018. Takođe, izmenjena je i dopunjena Odluka o finasiranju programa i projekata direktnih i indirektnih korisnika budžeta u 2019. i 2020. godini, a doneta je i Odluka o konverziji potraživanja grada po osnovu neizmirenih, ustupljenih, javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu društva „Jat tehnika”.