ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Jednokratna pomoć zaposlenima od 41.800 dinara

Beogradska javna preduzeća isplatila su danas svim zaposlenim jednokratnu solidarnu pomoć u vrednosti od 41.800 dinara, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.

Prema njegovim rečima, pomoć je isplaćena na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti, koji je stupio na snagu 30. avgusta 2018. godine.

Grad Beograd je izuzetno zadovoljan saradnjom sa reprezentativnim sindikatima u javnim i javnim komunalnim preduzećima, kao i razumevanjem
zaposlenih, jer su tokom godine pokazali strpljenje da se sve potpisane obaveze realizuju u drugoj polovini godine, ocenio je Mladenović.

Pomoćnik gradonačelnika je istakao da će Grad Beograd nastaviti konstruktivan dijalog i partnerski odnos sa reprezentativnim sindikatima imajući u vidu značaj i odgovornost onih koji se bave komunalnom delatnošću i pružanjem što kvalitetnijih usluga našim sugrađanima.

– Javna i javna komunalna preduzeća potpisala su sa gradonačelnikom grada Beograda pojedinačne kolektivne ugovore kojima je planirana isplata
solidarne pomoći zaposlenima u visini od 41.800 dinara – pojasnio je Mladenović.

Tako da su, dodao je pomoćnik gradonačelnika, na osnovu kolektivnih ugovora, nadzorni odbori preduzeća i direktori preduzeća doneli odluke
na osnovu kojih je 29. oktobra 2018. godine izvršena isplata solidarne pomoći zaposlenima u javnim i javnim komunalnim preduzećima.

– Jednokratnu solidarnu pomoć danas su isplatila javna komunalna preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, „Beogradske elektrane”,
„Gradska čistoća”, GSP „Beograd”, „Zelenilo – Beograd”, „Pogrebne usluge”, „Gradske pijace”, „Infostan”, „Gradsko stambeno”, „Parking servis”, „Beograd-put”, „Veterina Beograd” i „Javno osvetlenje” – rekao je Mladenović.

Javna preduzeća „Urbanistički zavod”, „Ada Ciganlija” i „Beogradska tvrđava” danas su, takođe,  izvršila uplatu, dodao je on. Mladenović je rekao da se očekuje da će do kraja godine i ostala javna preduzeća tu pomoć isplatiti zaposlenima.