četvrtak, 6. decembar 2018.

Radojičić: Gondolu će graditi tri domaće i jedna italijanska firma

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je da je u postupku javne nabavke za izgradnju gondole u Beogradu doneta Odluka o dodeli ugovora grupi ponuđača „Leitner S.p.a Vipiten”, „KOTO” d.o.o., „Elkoms” d.o.o. i „Del ing” d.o.o.

Prema Radojičićevim rečima, zakonski rok za žalbu je deset dana, a nakon toga potpisaće se ugovor sa izvođačem. 

– Ponuda grupe ponuđača je u postupku javne nabavke ocenjena kao najpovoljnija, pa je Komisija za nabavku dala predlog da se donese odluka o dodeli ugovora. Ponuda za izgradnju gondole iznosi 1.794.000.000 dinara bez PDV-a  – rekao je Radojičić, naglasivši da ukoliko u narednih deset dana ne bude bilo žalbe na postupak javne nabavke, ugovor će se sklopiti sa tri domaće firme i jednom kompanijom iz Italije.