četvrtak, 16. maj 2019.

Dopunjene odluke o Gradskoj upravi i Komunalnoj policiji

Gradski odbornici doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi.  

U obrazloženju ove odluke, sekretar za upravu Grada Beograda Nikola Prelević rekao je da, s obzirom na to da su poslovi kontrole populacije štetnih organizama trenutno u nadležnosti Sekretarijata za zdravstvo, oni će biti izuzeti iz njihovog delokruga i prebačeni u delatnost Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

– Primena ove odluke odložena je kako bi Sekretarijat za zdravstvo ispunio svoje obaveze preuzete do kraja ove godine – naveo je Prelević.

Doneta je i Odluka o dopunama Odluke o Komunalnoj policiji, a Ivan Divac, sekretar za poslove Komunalne policije, rekao je da će ova odluka olakšati automatizaciju i poboljšati efikasnost Komunalne policije.