četvrtak, 16. maj 2019.

Odluke iz oblasti urbanizma, energetike i komunalno-stambene oblasti

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojena je Odluka o dopuni Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda, odnosno nad kojima grad ima posebna svojinska ovlašćenja.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da će gradske opštine imati obavezu da dostave spisak stanova kojima raspolažu.

– Ti stanovi su i inače vlasništvo grada, a postoje indicije da su neke opštine, a naročito Stari grad, nezakonito raspolagale stanovima. Kada budemo radili na infrastrukturi, ubuduće ćemo takođe moći da isplatimo građevinsku vrednost nelegalnog objekta, čime se ubrzava ceo proces. Jedna od možda najvažnijih promena jeste ta da smo do sada mogli da prodajemo samo parcele koje su bile potpuno vlasnički rešene, a sada možemo da prodajemo naše delove, čime će se te parcele brže stavljati u funkciju – naveo je Vesić.

On je najavio da će se naredne godine snažno raditi na tangenti koja treba da poveže budući most na Adi Huji sa Mostom na Adi, te će ove odluke bitno doprineti da se brže rešavaju imovinsko-pravna pitanja, kako bi radovi mogli efikasnije da se izvode.

Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su danas Odluku o osnivanju i radu Službe glavnog urbaniste Grada Beograda. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, obrazlažući ovu odluku, ukazao je da je neophodno da postoji Služba glavnog urbaniste, s obzirom da urbanista ima ogroman posao. Služba će, prema njegovim rečima, koordinisati rad gradskog Sekretarijata za urbanizam, Urbanističkog zavoda i Direkcije za građevinsko zemljište.

– Na osnovu ovlašćenja koje nam daje zakon, osnivamo službu i glavni urbanista će ubuduće imati svoju službu koja će mu pomagati u radu, kako bi složen posao, za koji je zadužen, mogao da uradi kako treba – rekao je Vesić.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke, služba ima zadatak da preduzima aktivnosti u cilju saradnje na pripremi programa uređivanja zemljišta u delu koji se odnosi na donošenje planskih dokumenata, kao i da razmatra inicijative za donošenje planskih dokumenata i o svom stavu obaveštava organizacionu jedinicu Gradske uprave Beograda nadležnu za poslove urbanizma radi daljeg postupanja.

Gradski odbornoci su usvojili izmene i dopune Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Beogradu kojom se stiče osnov da se isporuka toplotne energije obezbedi i posle 3. maja, rekla je sekretarka za energetiku Nina Jandrić. Odlukom je predviđeno da su uslovi za to da RHMZ definiše temperaturu u narednom periodu ispod 12 stepeni ako su ispunjeni tehnički i tehnološki uslovi.

Skupština grada usvojila je danas i Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga, kao i izmene i dopune Odluke o javnim parkiralištima, izmene i dopune Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda i izmene Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda.

Odbornici su usvojili i Odluku o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda, kao i Plan za postavljanje i uklanjanje objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata, s mogućnošću prateće proizvodnje na teritoriji grada.

Takođe, usvojena je i izmena Odluke o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” u javno komunalno preduzeće, zatim izmena Odluka o promeni osnivačkog akta GSP „Beograd”, izmena Odluke o osnivanju JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu.