sreda, 19. jun 2019.

Rekonstrukcija Simine ulice u završnoj fazi

Gradski urbanista Marko Stojčić obišao je danas radove na rekonstrukciji Simine ulice koji su u završnoj fazi.

Prema njegovim rečima, trenutno je u toku popločavanje ulice, a u sklopu rekonstrukcije izvršena je zamena kompletnih podzemnih instalacija, postavljena dodatna rasveta i posađeno novo drveće.

– Projekat rekonstrukcije Simine ulice obuhvata potez od Skadarske do Francuske ulice i deo je ambijentalne celine Skadarlije kojoj teže i ostale okolne ulice, kao što su Emilijana Josimovića, Zetska, Gospodar Jevremova i Strahinjića bana. U skladu sa tim, a i sa potrebama saobraćaja okolnih objekata, ovaj deo Simine ulice dobija dvojni karakter, pa je deo od Skadarske do Emilijana Josimovića postao pešački, a nadalje do Francuske je ulica usporenog saobraćaja – precizirao je Stojčić.

On je dodao da rekonstrukcija prati Strategiju grada, gde se novom hijerarhijom pešaku daje najveći značaj, pa su u tom smislu pešaci dobili i šire trotoare u nivou sa saobraćajnicom, a vozači asfaltnu traku od 3,5 metara čije je kretanje usporeno promenom pravca duž ulice. 

– Ulica je ozelenjena novim drvoredom, a dobila je pored asfaltnog i kamenog zastora, i nov mobilijar koji je u skladu sa ambijentalnom kulturnom celinom kojoj gravitira. Posebna pažnja je bila usmerena ka spoju sa Skadarskom ulicom, gde je bilo neophodno tretirati spoj uklapanjem sa specifičnim zastorom kamenih oblutaka – rekao je gradski urbanista i dodao da je projekat finansirao Sekretarijat za saobraćaj po projektu JKP „Beograd-put”.