četvrtak, 25. jul 2019.

Vesić o izmenama Statuta: Veće nadležnosti opštinama u interesu građana

Odbornici Skupštine grada saglasili su se danas sa Odlukom o promeni Statuta Grada Beograda, a kako je obrazložio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, suština novog statuta jeste da se mesto odlučivanja približi građanima. On je naglasio da je čitav proces trajao duže od  tri godine i da je u međuvremenu na direktnu inicijativu ili uz aktivno učešće grada izmenjen čitav set zakona, uključujući i Zakon o glavnom gradu.

– Izmene Statuta su u interesu građana i omogući će da se efikasnije rešavaju problemi građana, a opštine brže razvijaju – istakao je zamenik gradonačelnika.

Vesić se osvrnuo na period od 2006. godine kada je donet Ustav Srbije, kojim je Beograd tretiran kao jedinstvena lokalna samouprava, dok su gradske opštine „potpuno zaboravljene”. Ta greška, dodao je Vesić, dovela je do toga da gradske opštine nemaju imovinu, kao i do mnogo manjih nadležnosti. Usledilo je donošenje Zakona o glavnom gradu, a potom i Statuta Grada Beograda, čime je odlučivanje dodatno centralizovano, a opštinama su oduzete nadležnosti.

Zahvaljujući izmenama seta zakona, Grad Beograd dobija nove nadležnosti, a samim tim i mogućnost da deo tih nadležnosti prenese na opštine.

– Nove dobijene nadležnosti su u oblastima izdavanja građevinskih dozvola, prostornog planiranja, podsticanja nataliteta i dečje zaštite, kulture, sporta, obrazovanja, javnih komunalnih preduzeća, poljoprivrede, zaštite životne sredine, osnivanja mesnih zajednica i drugo. Prva i najvažnija promena u novom statutu odnosi se na izdavanje građevinskih dozvola, a grad je suštinski podeljen u dve zone: gradsku i prigradsku. Sve opštine imaju veće nadležnosti nego što su imale do sada – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika precizirao je da će ubuduće gradske opštine izdavati građevinske dozole za objekte do 1.500 kvadrata, a prigradske do 5.000 kvadrata. Tako će, dodao je Vesić, opštine moći brže da reaguju i da se razvijaju, a čak 60 odsto predmeta iz oblasti urbanizma vratiće se opštinama. Gradske opštine će ubuduće izdavati rešenja o ozakonjenju objekata do 400 kvadrata, a prigradske do 3.000 kvadrata, čime će se opštinama vratiti oko 70 odsto predmeta. Opštinama je data mogućnost i da finansiraju nove planove ili izmenu postojećih planova i da imaju svoje komisije za planove, za šta će trećinu članova predlagati Grad Beograd. Sve ovo omogućiće opštinama da budu konkurentne, ocenio je Vesić.

Insistiraće se i na tome da opštine, posebno prigradske osnivaju uslužne centre da bi građani mogli da rešavaju svoje zahteve i probleme u mestima gde žive. Opštine mogu da finansiraju i energetsku efikasnost, da se staraju o nekategorisanim putevima, da rade poslove unutar blokova, te popravke u stambenim zgradama, poput fasada, ulaza i slično. Konačno je regulisano i to da prigradske opštine mogu da imaju javna preduzeća i da na taj način više računa povedu o komunalnom redu, naveo je Vesić.