sreda, 14. avgust 2019.

Objavljen oglas za prodaju „Marine Dorćol”

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je danas oglas o otuđenju građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol”, kako je juče najavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Prijave za učešće se podnose do 12. septembra, dok će se javno nadmetanje održati narednog dana u prostorijama Direkcije.

Početni iznos cene na javnom nadmetanju biće 3,8 milijardi dinara, koliko iznosi procenjena tržišna vrednost zemljišta na lokaciji površine četiri hektara. Pored iznosa koji bude postignut na javnom nadmetanju, u budžet grada biće uplaćen i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta koji će budućem investitoru biti obračunat za objekte koje planira da gradi. 

Prema planu detaljne regulacije, lokacija se nalazi u zoni predviđenoj za komercijalne delatnosti i stanovanje, a pored ovih objekata obavezna je i izgradnja uređenih zelenih površina sa drvoredom koje moraju biti u javnom korišćenju. 

Maksimalna bruto površina objekata koji se grade na lokaciji je 76.000 kvadratnih metara. Na tehničku dokumentaciju za sve objekte i sadržaje koji se budu gradili saglasnost će davati Komisija za planove Skupštine Grada Beograda. Takođe, budući investitor će morati da se pridržava uslova nadležnih institucija u pogledu zaštite okoline spomenika kulture Termoelektrana „Snaga i svetlost”, kako se ne bi ugrozile njene vrednosti.

Grad Beograd će uz pomoć Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbediti pristup kompleksu preko dve javne saobraćajnice koje su planirane sa zapadne strane kompleksa, dok će obaveza investitora biti da izgradi sve komunalne instalacije u okviru kompleksa radi povezivanja sa javnom infrastrukturom. 

Obaveza investitora će biti da o svom trošku rekonstruiše kran stare centrale i crpnu stanicu.