sreda, 27. novembar 2019.

Saopštenje Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine Grada Beograda

Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda razmatrala je i odlučivala o predlogu za dodelu naziva ulici na sednici Komisije 21.02.2019. godine prilikom pripremanja Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih naseljenih mesta u vezi projekta „Ažuriranje adresnog registra“. Predlog naziva ulice po Emilu Perški, razmatran je i usvojen iz Rezervnog fonda predloga naziva ulica i trgova koji svaka Komisija preuzima od prethodnih Komisija prilikom početka mandata, saopšteno je iz ove Komisije.

U Rezervnom fondu predloga naziva ulica i trgova, ne postoje podaci o podnosiocu inicijative, kao ni o datumu podnošenja inicijative (prema informacijama neki predlozi u Rezervnom fondu naziva trgova i ulica su stariji od 10 godina). O inicijativama iz Rezervnog fonda predloga naziva ulica i trgova odlučuje se na osnovu biografija koje su priložene. Tako je Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda razmatrala predlog da se jedna ulica imenuje po Emilu Perški na osnovu sledećeg obrazloženja, koje je i objavljeno u Odluci o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica („Službeni list grada Beograda“ br. 13/19) od 04. marta 2019. Godine.
Emil Perška (1897 – 1945) je bivši jugoslovenski fudbalski reprezentativac. Bio je prvi koji je odigrao 10 utakmica za nacionalni tim u prvoj deceniji njegovog postojanja i, nesumnjivo, spadao među najbolje jugoslovenske igrače tog vremena. Međutim, njegova igračka i životna biografija iz raznih razloga verovatno nikad neće biti upotpunjena. Zna se da je poreklom bio Slovak, kasnije novinar i istoričar sporta, ali su mnogi bitni podaci ostali nepotvrđeni, iako je u pitanju jedna od prvih fudbalskih zvezda i profesionalaca na prostorima bivše Jugoslavije.

Nakon sednice Komisije, kao i za sve ostale predloge, Komisija se obratila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave RS na dobijanje saglasnosti u skladu sa članom 94. Zakona o lokalnoj samopravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16- dr. zakon i 47/18) u kojem se navodi da ako sadržina odredbi predloga statuta jedinice lokalne samouprave ili drugih akata o praznicima i nazivima delova naseljenih mesta ne odgovara istorijskim ili stvarnim činjenicama, ako se njima povređuju opšti i državni interesi, nacionalna i verska osećanja ili vređa javni moral, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave neće dati saglasnost na dati predlog.

Komisija je na dati predlog dobila predmetnu saglasnost br. 015-05-00034/2019-24 od 21. februara 2019. godine na predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica.     

Nakon dostavljenih nekoliko pitanja građana i novinara, Komisija se obratila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave RS radi utvrđivanja istinitosti i autentičnosti dostavljenih istorijskih podataka od strane novinara i građana, na šta se Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izjasnilo da je došlo do propusta, donsono da su naknadnom proverom biografskih podataka za predloženi naziv ulice po ličnosti Emil Perška, utvrdili da je predloženi naziv u suprotnosti sa odredbama člana 94. Zakona o lokalnoj samoupravi.

U skladu sa svim navedenim, Komisija je u komunikaciji sa predstavnicima Gradske opštine Čukarica i građanima iz pomenute ulice prikupila nove predloge za naziv pomenute ulice i ušla u proceduru za hitnu izmenu naziva ulice na narednoj sednici Skupštine grada Beograda.