petak, 13. novembar 2020.

Sekretarijat za inspekcijske poslove naložio čišćenje Čukaričkog rukavca

Inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove su u saradnji sa JVP „Srbijavode” obišli Čukarički rukavac i naložili njegovo čišćenje, saopštili su iz tog sekretarijata. 

Vodni inspektor sekretarijata sačinio je zapisnik na osnovu koga je doneto rešenje kojim se JVP „Srbijavode” nalaže čišćenje mulja na navedenoj lokaciji, čime će se obezbediti adekvatan protok vode u rukavcu. 

Kako se ističe, vodni i ekološki inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove su izvršili dodatni obilazak terena u saradnji sa mobilnom ekotoksikološkom ekipom Gradskog zavoda za javno zdravlje kako bi se izvršila dodatna ciljna ispitivanja vode.