četvrtak, 3. decembar 2020.

Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ukazao je da na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se obeležava 3. decembra, čitavom društvu posebno skrećemo pažnju na probleme i potrebe osoba sa invaliditetom. 

– Briga o boljem položaju osoba sa invaliditetom ne odvija se samo na današnji dan već na tome radimo svih 365 dana u godini, gradeći društvo jednakih šansi i grad bez barijera. Radeći kontinuirano na promociji ravnopravnosti svih građana grada Beograda, u stvari želimo da podignemo svest o pojmovima pristupačnosti i inkluzije, kao i njihovoj primeni, kako bi svi građani na podjednak način ostvarivali svoja prava i interese, ispunjavali svoje obaveze i bili ravnopravni članovi društvene zajednice. Ova godina je bila posebno važna kada su u pitanju solidarnost i briga za osobe sa invaliditetom, imajući u vidu pandemiju virusa korona – naveo je Vesić. 

Pre šest godina započeli smo kampanju „Beograd bez barijera” i uspeli smo, zajedno sa osobama sa invaliditetom, da stvorimo uslove za kvalitetan i dostojanstven život svih svojih građana, dodao je Goran Vesić. 

– U okviru ove kampanje JKP „Gradsko stambeno”, počev od 2015. godine, postavljeno je više od pet stotina rampi za osobe sa invaliditetom, a akcija ima za cilj pomoć u kretanju osobama sa invaliditetom, kao i starijim osobama, kako bi imali bezbedan pristup svojim stanovima. U cilju olakšanog kretanja slepih i slabovidih osoba na teritoriji Beograda, Sekretarijat za saobraćaj je tokom 2019. i 2020. godine izvršio ozvučenje 89 semaforskih raskrsnica. Takođe, u prethodnom periodu u centralnoj zoni grada izvedeno je 26,2 kilometra taktilnih staza, dok je u 2020. godini izveden potez tzv. „zelenog bulevara”, od Ruzveltove do Francuske ulice, u dužini 3,6 kilometara, kao i oko dvesta metara na Trgu Nikole Pašića. Planirano je da se i dalje, u sklopu rekonstrukcije gradskih saobraćajnica, sukcesivno vrši postavljanje kako taktilnih traka tako i zvučne signalizacije, gde god je to moguće – podsetio je Vesić. 

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kazala je da putem saradnje sa udruženjima koja se svojim programima i projektima bave zadovoljavanjem životnih potreba osoba sa invaliditetom, Grad Beograd nastoji da obezbedi preduslove za sistemsko unapređenje njihovog položaja. 

– Grad Beograd je po osnovu javnih konkursa, koje je raspisivao Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u prethodnih pet godina podržao 249 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, kao i boračko-invalidske zaštite. U 2020. godini podržano je 27 programa udruženja u ukupnom iznosu od 74.963.200,10 dinara – precizirala je Nataša Stanisavljević.

Ona je istakla da se radilo na daljem unapređenju usluga socijalne zaštite.

– U prethodnih šest godina uspeli smo da povećamo broj korisnika dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju za više od 20 odsto, pokrenuta je usluga „Predah smeštaja”, koja je na inicijativu Grada omogućena i odraslim korisnicima, zatim usluga „lični pratilac” koju trenutno koristi 485 dece, te „personalna asistencija” koju trenutno koriste 73 osobe. Ove godine izgrađen je jedan od najsavremenijih objekata za decu sa smetnjama u razvoju u Lazarevcu – kazala je ona.     

U 2021. godini će se nastaviti sa odgovornom socijalnom politikom usmerenom ka unapređenju prava osoba sa invaliditetom, i to razvijanjem postojećih prava i usluga, ali i proširenjem pojedinih usluga. U saradnji sa referentnim institucijama Grad će nastaviti da obezbeđuje pristupačnost javnih objekata, javnih površina, saobraćajne infrastrukture, informacija i komunikacija, kao i usluga namenjenih populaciji osoba sa invaliditetom, jer je to neophodni uslov za ostvarivanje svih prava koja na jednak način pripadaju svim našim građanima, poručuju iz Grada.