Obaveštenja ovlašćenim licima kao podnosiocima predloga programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

Komisija za pregled, vrednovanje i rangiranje podnetnih predloga programa podnetih na Javnom konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu objavljenom 4. januara 2021. godine na internet stranici grada Beograda, na osnovu člana 78. Zakon o opštem upravnom postpuku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016)

objavljuje

Obaveštenja ovlašćenim licima kao podnosiocima predloga programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

Obaveštenja ovlašćenim licima kao podnosiocima predloga programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu, koji se nalaze na predlogu rang-liste predloženih programa, a koja je objavljena na sajtu grada Beograda dana 29.01.2021. godine, čija je dostava pokušana pisanim putem.