Priključenje 21.000 stanova na toplovod

 

JEFTINIJE, A TOPLIJE!
 
Grad Beograd i JKP "Beogradske elektrane" uključili su se u akciju Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije za zaštitu elektroenergetskog sistema, donošenjem Programa za priključenje postojećih stambenih objekata na daljinski sistem grejanja. Sporazum o saradnji na ovom programu potpisali su 1. avgusta 2002. Kori Udovički, tadašnji ministar rudarstva i energetike, i Nenad Bogdanović, tada predsednik Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda.

Zaključno sa 12. septembrom 2008. potpisan je 21.607 ugovora i 1.717 aneksa (stornirano 768) za stanove (3.209 objekata), i 423 ugovora (stornirano 27) za poslovni prostor. Ugovorena površina za stanove je 1.316.851,39 m², a za poslovni prostor 128.742,77 m². Ukupna površina objekata za koje će se izvesti priključci i podstanice je 1.682.588 m² za stambeni prostor i 128.742,77 m² za poslovni prostor.

Troškovi priključenja (participacija) za zgrade sa spiska iznose 1.791,00 din/m² i kreditirani su od strane Skupštine grada Beograda, uz učešće od 10%, do 36 mesečnih rata, bez kamate. Cena se usklađuje s rastom cena na malo svaka tri meseca, a poslednji put je korigovana 01.07.2008. godine. Mesečna rata participacije biće štampana na posebnoj uplatnici Infostana.

Participacija obuhvata:
- priključenje na postojeći primarni toplovod
- izgradnju toplovoda od mesta priključenja na primarni toplovod do ulaska u prostor predviđen za predajnu stanicu (toplovodni priključak)
- izgradnju primarnog dela predajne stanice
- ugradnju izmenjivača toplote
Izvođenje ovih radova ugovorna je obaveza JKP "Beogradske elektrane".

Pored troškova priključenja zgrade, građani snose i troškove izgradnje unutrašnjih grejnih instalacija, koji se odnose na izgradnju sekundarne predajne stanice, koja sadrži razdelnike, sabirnike, zapornu armaturu, cirkulacione pumpe, ekspanzione posude, kao i horizontalne razvodne mreže i nabavke i ugradnje vertikala sa montažom radijatora. Radovi na unutrašnjim grejnim instalacijama obaveza su građana.

Kredite za uvođenje unutrašnjih grejnih instalacija obezbeđuju Vojvođanska, banka Intesa i Komercijalna banka, do 48 mesečnih rata, uz mesečnu kamatu od 1%.

A. PRIKLJUČENJE ZGRADA NA TOPLOVOD

Završeni su toplovodni priključci za 2.960 objekata površine 1.703.592 m² (što je adekvatno 28.393 stana, na bazi 1 stan ≈ 60 m², uključujući i stanove za koje je ostavljena rezerva), a primarna podstanica i izmenjivač toplote ugrađeni su u 1.522 objekta, čime je, uključujući i objekte koji se priključuju kao sekundari na nove ili postojeće podstanice, obezbeđeno grejanje za 2.700 objekta, ukupne površine 1.533.633 m² (25.560 stanova, na bazi 1 stan ≈ 60 m²). U toku je izrada toplovodnih priključaka za tri objekta površine 1.971 m² (što je adekvatno 33 stana, na bazi 1 stan ≈ 60 m²). Pripremni radovi za početak izrade toplovodnog priključka vrše se za 78 objekata ukupne površine 34.175 m² (što je adekvatno 570 stanova na bazi 1 stan ≈ 60 m²), za koje je završena projektna dokumentacija i odabrani izvođači radova.

B. IZGRADNJA GREJNIH INSTALACIJA U ZGRADI

1. KONTAKT SA BANKAMA:
- Komercijalna banka
Trg Nikole Pašića 7, tel. 329-8145, 329-8297, 329-8132
- Banka Intesa
Studentski trg 7, tel. 2180-763, 2180-347, 2181-096
Narodnih heroja 43, tel. 311-11-66 lok. 2696
- Vojvođanska banka
Resavska 32, tel. 3240-083
Bulevar Mihajla Pupina 111, tel. 133-285, 130-093

2. UGOVORI O KREDITIRANJU
Banke sa stanarima zaključuju pojedinačne ugovore o kreditiranju na osnovu ugovora o projektovanju izvođenju unutrašnjih instalacija sa dole navedenim izvođačima radova.

3. UGOVOR SA IZVOĐAČIMA RADOVA
Izvršni odbor Skupštine grada Beograda, na predlog Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe, opreme i usluga, na sednici održanoj 13. septembra 2002. razmatrao je ponude za radove po oglasu broj 048 od 9. avgusta 2002. i odlučio da se građanima preporuče sledeći izvođači radova:

ZA PROJEKTOVANJE KUĆNIH GREJNIH INSTALACIJA:
POBEDA AD, Timočka 10, tel. 2458-531
PROJEKTOMONTAŽA, Đure Đakovića 88, tel. 768-999
SEBRA, Dalmatinska 17, tel. 3030-190
"JANKO LISJAK", Zage Malivuk 1, Krnjača, tel. 2712-477
KOLUBARA PROJEKT, Kolubarski trg 8, Lazarevac, tel. 8123-590
PARTIZAN, Baba Višnjina 14, tel. 2431-200
IZOLINVEST, Volgina 73, tel. 406-926
STIP INŽENJERING, Bulevar Zorana Đinđića 80, tel. 3116-870
ART INŽENJERING,  14. decembra 56, tel. 3445-403
MIR INŽENJERING, Zage Malivuk 50, tel.667-824
STP, Pančevački put 13, tel. 2711-740

ZA IZVOĐENJE KUĆNIH GREJNIH INSTALACIJA:
TERMANOVA DOO, Jurija Gagarina 31v, tel. 3186-085
MARK PRO, Mike Alasa 46, tel. 3283-454
TERMOPRODUKT, Ljube Stojanovića 32, tel. 3225-941
SAGAKS, Vele Nigrinove 1, tel. 3808-347
MONTER EMIT, Toše Jovanovića 8/9, tel. 543-425
TERMOLUKS, Zvečanska 58, tel. 3690-802
VODOTERMA, Vele Nigrinove 8, tel. 422-911
TERMOVAT, Susedgradska 43, tel. 647-155
METALING PLUS, Smederevski put 1, prilaz 16, tel. 3471-783
14. DECEMBAR, Rada Neimara 13a, tel. 413-757
ART INŽENJERING, 14. decembra 56, tel. 3445-403
SMEDING TREJD DOO, Dr Ivana Ribara 168, tel. 2272-113
ENERGOPROJEKT-OPREMA AD, Bul. Mihaila Pupina 12, tel. 3101-700

Pored ovih izvođača građani za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama mogu angažovati i sve druge koji poseduju licencu.

4. SAGLASNOST NA PROJEKAT
JKP "Beogradske elektrane" daju saglasnost na projekat izvođača radova.

5. IZVOĐENJE RADOVA
Po završetku radova JKP "Beogradske elektrane" obavljaju tehnički prijem i uključenje u sistem daljinskog grejanja.

Sve dodatne informacije:
JKP "Beogradske elektrane", Zemun, Cara Dušana 141

Pozivni centar (opšte informacije): 209-3101
Tehnički uslovi za prijem energetske saglasnosti: 222-4710
Ugovaranje isporuke toplotne energije: 222-4720
Ugovaranje probnog grejanja: 222-4740
Reklamacija, isključenja i naplata: 222-4720
Tehnička operativa (tehnički prijem objekata): 222-4740
Izadavanje projektne saglasnosti: 222-4710