Građevinarstvo

Građevinarstvo zauzima značajno mesto u privredi Beograda.

U Beogradu je lociran najveći deo građevinskih kapaciteta Srbije: u projektovanju oko 90%, visokogradnji oko 70%, u montaži i završnim radovima oko 70% i u niskogradnji oko 40%.

Beogradska građevinska preduzeća bave se projektovanjem, izgradnjom i radovima u građevinarstvu po sistemu inženjeringa na domaćem i svetskom tržištu, u oblastima:

• niskogradnje (putevi, železničke pruge, mostovi, tuneli);
• visokogradnje (stambeni, industrijski, zdravstveni i razni drugi objekti);
• hidrogradnje (luke, obaloutvrde, sistemi za navodnjavanje, vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda) i
• montažnih i završnih radova u građevinarstvu.

Dugogodišnjim angažovanjem u izvođenju građevinskih radova u inostranstvu (hidrograđevinskih objekata, industrijskih i energetskih kompleksa, tunela i mostova, know-how) građevinska preduzeća Beograda su stekla veliko internacionalno iskustvo i sposobnost u realizaciji najsloženijih projekata na domaćem i stranom tržištu. O tome svedoči veliki broj najsloženijih građevinskih i investicionih objekata koji su izvedeni u proteklom periodu.

Na području Beograda registrovano je 4.384 građevinskih preduzeća i 4.788 preduzetnika, sa preko 36.000 zaposlenih radnika.

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd