Saobraćaj i veze

 

Još na početku 19. veka Beograd je imao posebnu ulogu kao najistaknutiji centar prema srednjoj Evropi, na dve plovne reke i na raskršću puteva koji spajaju srednju sa južnom Evropom i Bliskim istokom. Na području Beograda, registrovano je 1.843 preduzeća iz oblasti saobraćaja, sa oko 45.500 zaposlenih radnika i 10.172 preduzetnika.

Železnički saobraćaj

Beogradski železnički čvor u kojem se ukršta sedam magistralnih pruga sa međunarodnim saobraćajem raspolaže značajnim kapacitetima. Robni rad se obavlja u okviru 15 stanica, koje raspolažu sa 85 manipulativnih i industrijskih koloseka dužine 52 km. Savremena ranžirna stanica "Makiš" sa centralizovanim i automatskim upravljanjem i kontrolom saobraćaja ima kapacitet od 600 vagona na 24 časa.

U sklopu železničkog čvora funkcioniše i kontejnerski terminal za međunarodni saobraćaj. U ovom putničko-železničkom čvoru, predviđena je izgradnja 120.000 m2 poslovnog prostora, od čega je deo izgrađen u sklopu najsavremenijeg podzemnog stajališta "Vukov spomenik".

Deo beogradskog železničkog čvora su i 4 linije prigradske železnice, sa oko 5.6 miliona prevezenih putnika godišnje.

Drumski saobraćaj

Beograd ima preko 2500 teretnih vozila nosivosti preko 5 tona, sa specijalizovanim parkom za prevoz smrznute robe, praškastih i tečnih tereta, kontejnera i vangabaritnih tereta.

Dve autobuske stanice (BAS i "Lasta") raspolažu sa 80 polaznih i 20 dolaznih perona i sa dnevnim prometom od preko 1500 autobusa.

Autosaobraćajna, turistička i druga preduzeća raspolažu sa oko 1500 autobusa, a javni gradski i prigradski saobraćaj (GSP i "Lasta") raspolažu sa 1090 autobusa. Preko 70% svih špediterskih poslova u Srbiji obavljaju beogradska preduzeća.

Vazdušni saobraćaj

Aerodrom "Nikola Tesla" je opremljen za promet od 5.500.000 putnika godišnje i dostigao je povezanost redovnim linijama, sa 39 destinacija u zemlji svetu.

Rečni saobraćaj

Preduzeća rečne privrede raspolažu sa oko 700 plovila različitih vrsta i namena, ukupne nosivosti 510.000 tona. Lučki kompleks na Dunavu predstavlja robno transportni centar površine 120 ha. Na tom prostoru je izgrađeno i 290.000 m2 zatvorenih i 650.000 m2 otvorenih skladišta, kao i kontejnerski terminal od 44.000 m2. Pristanište na Savi prima sve tipove putničkih brodova.

Veze

Beograd je centar PTT saobraćaja i povezan je sa svim telekomunikacionim centrima u svetu.