Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Trebevićka 16
tel. 3054-000, faks 3554-499
www.biocidi.org.rs
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja zdravstvenu delatnost u oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti; sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama; utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sprovodi programe medicinske ekologije kroz procenu rizika u primeni biocida.

Radna jedinica za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 3540-291 lok. 103

Radna jedinica "Centar za istraživanja" 557-899 lok. 119

Sektor za razvoj 3554-132, 3554-499

Sektor za nastavu i Biblioteka 557-034, 557-899 lok. 107

Koordinacija sistema kvaliteta i analitike 3540-291 lok. 103