Dom zdravlja Grocka

Grocka, Srpsko-grčkog prijateljstva 17
tel. 8501-661, 8501-958, 8500-549 faks 8510-032, 8510-033
www.dzgrocka.co.rs
e-mail: d.z.groc@eunet.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana  8502-289, 8501-661, 8501-958 lok. 15
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 8502-287, 8501-661, 8501-958 lok. 23
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 8501-661, 8501-958 lok. 19
Patronažna služba 8500-754
Služba zdravstvene zaštite radnika 8501-661, 8501-958 lok. 14
Služba stomatološke zdravstvene zaštite 8501-661, 8501-958 lok. 22
Služba hitne medicinske pomoći:
- Kaluđerica (00-24) 3410-590, 069/8324027
- Vinča (radnim danima 20-07, vikendom i praznikom 18-08) 8035-330
- Grocka (00-24) 8501-336, 069/8324025
- Vrčin (19-07) 8055-473, 069/8324028
- Umčari (19-07) 8541-535, 069/8324029
Konsultativno-specijalistička služba 8501-661, 8501-958 lok. 16
Internistička služba 8501-661, 8501-958 lok. 16
Neuropsihijatrijska služba 8501-661, 8501-958 lok. 16
Otorinolaringološka služba 8035-121 (Leštane-Vinča)
Rendgen služba 8502-289 (Grocka), 8035-121 (Leštane-Vinča)
Služba laboratorijske dijagnostike 8501-661, 8501-958 lok. 22
Služba higijensko-epidemiološke zaštite 8501-661, 8501-958 lok. 21
Apotekarska služba 8501-005
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije, Leštane-Vinča, Smederevski put bb, 8035-121

Zdravstvene stanice:
Vrčin, Železnički put 11, 8053-459 (opšta praksa), 8055-474 (ginekologija)
Vinča, Smederevski put bb, 8035-121
Kaluđerica, Kralja Petra Prvog bb, 3410-590
- opšta medicina 3410-822
- pedijatrija 3414-569
- ginekologija 3415678
- fizikalna medicina i stomatologija 3492-800
Umčari, Moše Pijade 37, 8541-535

Ambulante:
Begaljica, Borisa Kidriča bb, 8530-246
Kamendol, 21. avgusta 118, 8542-425
Pudarci, Palih boraca 21, 8541-044
Dražanj, Vučkova 26, 8541-014
Brestovik, Miće Stojkovića 2, 8525-160
Ritopek, Beogradska 5, 8063-112