Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

Džordža Vašingtona 17
tel. 3243-626, 3238-115, 3346-876 tel/faks 3249-192
e-mail: direktor@kvb.org.rs 
www.kvb.org.rs

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konsultativna delatnost i pružaju preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti dermatovenerologije i mikrobiologije sa parazitologijom.

Zavod u sklopu preventivne zdravstvene delatnosti organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje polno prenosivih bolesti.

Glavni tehničar 3243-626

Služba za poliklinički rad 3243-626

Služba za prevenciju i lečenje perifernog krvotoka 3243-626

Služba za rad sa decom i omladinom 3227-194

Služba za primenjenu dermatološku terapiju 3238-115