Dom zdravlja "Dr Simo Milošević" - Čukarica

Požeška 82 
centrala: 3538-460, 3538-300 faks 2545-270
e-mail: office@dzcukarica.rs
www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 3538-300

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih
Odeljenje opšte medicine 3538-481, 3538-490
Odeljenje neodložne pomoći 
Preventivni centar 3538-323
Telefonsko savetovalište 3538-415

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3538-470
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece 3538-306
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena 3538-305
Savetovalište za mlade 3538-349
Savetovalište za mlade na ginekologiji 3538-363

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 3538-366, 3538-317
Odeljenje zubne tehnike 3538-308
Odeljenje dečije i preventivne stomatologije 3538-367

Služba medicine rada 3538-333, 3538-334, 2544-000
Komisija za ocenu radne sposobnosti, Bogdana Žerajića 24, 3581-020

Služba fizikalne medicine 3538-480

Konsultativno-specijalistička služba 3538-339, 3538-336
Odeljenje oftalmologije 3538-352
Odeljenje otorinolaringologije 3538-340
Odeljenje mentalnog zdravlja 3538-363
Odeljenje interne medicine i kardiologije 3538-389

Dijagnostička služba 2517-007
Laboratorijska dijagnostika 3538-426, 3538-451
Odeljenje rendgen dijagnostike 3538-493
Odeljenje laboratorijske dijagnostike 3538-427

Služba socijalne medicine, statistike i polivalentne patronaže 3538-445
Odeljenje socijalne medicine i statistike 3538-433
Odeljenje patronaže 3538-401

Ambulanta "Čukarička padina"
Stevana Đurđevića-Trošarinca 3, 3547-235

Ambulante dečje i preventivne stomatologije:
OŠ "Josif Pančić", Požeška 52, 3538-367
OŠ "Filip Kljajić-Fića", Nikolaja Gogolja 40, 553-137
Hemijska škola, Lješka 82, 552-571
Obdanište "Sveti Sava", Požeška 26, 3556-745

Ambulante medicine rada:
"Jugopetrol", Milentija Popovića 1, 3113-311
"Jugopetrol stari", Radnička 3, 3549-358


SEKTOR ŽARKOVO
Nike Strugara 4a, 2513-279

Odeljenje opšte medicine 2399-798
Služba kućnog lečenja i nege 2507-954
Preventivni centar 2050-427, 2399-796

Konsultativno-specijalistička služba
Odeljenje laboratorijske dijagnostike 2050-425
Odeljenje patronaže 2511-738

Ambulanta opšte medicine "Rušanj"
13. septembra 27, 8000-405

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2050-474

Stomatološke ambulante u školama:
OŠ "Miroslav Antić", Crveno barjakče 2, 512-730
OŠ "Ljuba Nenadović", 2512-093
OŠ "Đorđe Krstić", Živka Nastića Babe 12, 2512-506
OŠ "Ujedinjene nacije", Borova 8, 2510-067
Obdanište "Cerak", Jablanička 12, 2511-738


SEKTOR ŽELEZNIK
Srpskih vladara 10

Odeljenje opšte medicine i neodložne pomoći  2052-910
Preventivni centar 2052-950
Odeljenje oftalmologije 2052-964
Odeljenje ORL 2052-963
Odeljenje interne medicine i kardiologije 2052-967
Odeljenje laboratorijske dijagnostike 2052-915
Odeljenje patronaže 2052-944
Odeljenje fizikalne medicine 2052-955
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2052-930

Stomatološke ambulante u školama:
OŠ "Vladimir Nazor", Milana Mijailkovića 11, 2571-013
OŠ "Braća Jerković", Stjepana Stupanca 15, 2571-105

Zdravstvena stanica Umka
Ilije Babića 9
Odeljenje opšte medicine i neodložne pomoći 8025-775
Odeljenje za predškolsku i školsku decu 8025-951
Odeljenje stomatologije 8025-953
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena 8025-953
Odeljenje interne medicine 8026-552
Odeljenje fizikalne medicine 8026-552
Odeljenje laboratorije 8025-775
Odeljenje patronaže 8025-775

Zdravstvena stanica Sremčica
Beogradska 150, 8016-109, 8012-060
Odeljenje opšte medicine i neodložne pomoći 2526-109
Odeljenje za predškolsku i školsku decu 2526-057
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena 2524-393
Odeljenje stomatologije 2524-393
Odeljenje patronaže 2524-393

Zdravstvena stanica Ostružnica
Karađorđeva 2, 8026-553, 8026-502
Odeljenje opšte medicine 8070-112
Odeljenje za predškolsku i školsku decu 8070-112

Zdravstvena stanica Velika Moštanica
10. oktobra 2, 8075-449, 8026-502
Odeljenje opšte medicine 8075-449
Odeljenje za predškolsku i školsku decu 8075-449