Dom zdravlja Novi Beograd

Goce Delčeva 30
tel. 2222-100, faks 2222-190
e-mail: dznbgd@eunet.rs
www.dznbgd.com

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 2222-133, 2095-253

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 2222-165, 2095-310
Neodložna pomoć i kućno lečenje za decu 2222-152

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2222-145, 2095-244

Služba opšte medicine 2222-100, 2095-200

Služba za medicinu rada 2095-400, 2095-432, 2095-433

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2095-200, 2095-268, 2222-186

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2095-260, 2222-179, 2222-189, 2095-264
Stomatološka ordinacija za osobe sa invaliditetom 2222-187

Služba za preventivnu i dečju stomatologiju i ortopediju vilica 3177-652

Služba za bolesti usta i zuba 2222-197

Služba za stomatološku protetiku, parodontologiju sa zubotehničkim laboratorijumom 2222-196

Služba za bolesti zuba i protetike sa zubnom tehnikom 2095-359

Služba za oralnu hirurgiju i rendgen 2095-260

Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku 2222-144, 2095-328

Služba za kliničko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku 2222-135, 2095-246, 2222-137

Specijalističko-konsultativna služba 2095-200, 2222-157, 2095-213

Služba za socijalnu medicinu, zdravstvenu statistiku, polivalentnu patronažu i domski informacioni sistem 2222-128, 2095-343

Ogranak Doma zdravlja
Nehruova 53, 2095-200
Služba opšte medicine
Služba zdravstvene zaštite žena
Služba zdravstvene zaštite dece i omladine
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Specijalističko-konsultativna služba
Laboratorija
Kućno lečenje 2095-222
Centar za preventivne aktivnosti 2095-345

Zdravstvene stanice:
Ledine, Rumska 5, 2277-675
Blok 28, Španskih boraca 42, 2144-625
Bežanijska kosa, Teodora Borockog 5, 3185-386

Ambulante opšte medicine:
"Sava centar", Milentija Popovića 9, 2206-020
"Otvoreni tržni centar", Proleterske solidarnosti bb, 163-160
"Energoprojekt", Bulevar Mihajla Pupina 6, 3101-936
"Staro sajmište", Zemunski put b.b.,2133-505
"Beogradske elektrane", Savski nasip 11, 2093-504
"Galenika", Batajnički drum bb, 3071-724

Ambulante pedijatrije:
"Blok 21", Bulevar Mihajla Pupina 6, 2142-174

Stomatološke ambulante:
Obdanište "Srna", Omladinskih brigada 106, 3188-886
Obdanište "Istok", Jurija Gagarina 168, 2160-911
OŠ "Mladost", Gandijeva 99, 3177-652
OŠ "Laza Kostić", Milentija popovića 72, 3130-575
OŠ "Milan Rakić", Vojvođanska 62, 1768-574
OŠ "Duško Radović", Bul. Mihajla Pupina 112, 2601-786
OŠ "Užička republika", Jurija Gagarina 78, 158-031
OŠ "Branko Radičević", Jurija Gagarina 125, 158-637
OŠ "Radoje Domanović", Bulevar umetnosti 31a, 2130-165
OŠ "20. oktobar", Omladinskih brigada 138, 2156-059
OŠ "Borislav Pekić", Danila Lekića 27, 318-7375
IX gimnazija, Goce Delčeva 41, 2601-292
X gimnazija "Mihajlo Pupin", Proleterske solidarnosti 52, 3130-661