Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Beograda.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br.1/XVII, kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva, informator, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:

Uputstvo o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Beograda - sadrži sve potrebne informacije o postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj;

Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11 - dr. zakon i 93/12 i 84/15)

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 83/2016)

Standardi za razvrstavanje u kategorije

Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije kuća (prilog broj 8);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije apartmana (prilog broj 9);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije soba (prilog broj 10);
Izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva (prilog broj 11);

IZJAVE - STANDARDI

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/2012 i 58/2016);

 Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - apartman (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - kuća (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj  u domaćoj radinosti - soba (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
• Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo (prema članu 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj)
Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova, prema Pravilniku o minimalnim tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

IZJAVE - ISPUNJENOST MTU

Obrazac zahteva 1 i Obrazac izjave 1 za fizička lica i Obrazac zahteva 2 i Obrazac izjave 2 za ugostitelje podnose se Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1/XVII, kao nadležnom organu.

OBRASCI ZAHTEVA I IZJAVA br. 1 i br. 2

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 21/2016)

Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata.

Pregled kategorizovanih objekata na teritoriji Grada Beograda

Mapa kategorizovanog smeštaja na teritoriji grada Beograda