Sekretarijat za poslove komunalne policije

Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Ivan Divac, v.d. sekretara 2430-102, faks: 2450-170
Darko Vujsić, v.d. podsekretara 2430-102

Prijem stranaka radnim danima sa rukovodiocima od 10 do 12 časova, a sredom od 16 do 18 časova.
(Prijem stranaka - raspored)
 
Telefon za prijave (00-24): 0800-110-011; 011 309-00- 07
 

Dežurni komunalni policajci, poslove obavljaju neprekidno 24 časa, radnim danom, subotom, nedeljom i u dane državnih i verskih praznika.

Poslovi koje obavlja Sekretarijat za poslove komunalne policije propisani su Zakonom o Komunalnoj policiji i drugim propisima koje je donela Skupština grada Beograda na teritoriji svih 17 gradskih opština.

POSLOVI SEKRETARIJATA

Komunalnu policiju je osnovao Grad Beograd 2010. godine.Odlukom Skupštine grada Beograda u decembru 2016. Komunalna policija organizovana je kao posebna organizaciona jedinica – Sekretarijat za poslove komunalne policije, u sastavu jedinstvenog organa Gradske uprave Grada Beograda.

Poslovi se obavljaju organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije, u koje spadaju:

1. neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito: sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja;suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; kontrola uklanjanja snega i leda; sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično); otkrivanje i, u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom; kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; održavanje reda na vodenom prostoru i obalama reka; obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara; kontrolu poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana; kontrola upotrebe simbola i imena grada;
2. ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada, koji se odnosi naročito na: javni linijski i vanlinijski prevoz putnika, auto-taksi prevoz; javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe; rečni linijski prevoz; parkiranje;
3. zaštita životne sredine u skladu sa utvrđenim delokrugom;
4.zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
5. zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za grad i gradsku opštinu;
6. vršenje kontrole nad poverenim poslovima državne uprave na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu i Zakona o jrm-u i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova u oblastima i iz nadležnosti grada i gradske opštine; kao i druge poslove državne uprave, koje republika poveri gradu;
7. podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.

Pored svojih izvornih poslova komunalni policajci takođe:
• pružaju pomoć nadležnim organima grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija),
• preduzimaju hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada i
• učestvuju u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.

  
  Korisni linkovi