JKP „Javno osvetljenje”

Bulevar Kralja Aleksandra 73a
tel. 4405-100 (00-24), faks 2661-825
www.bg-osvetljenje.rs

Direktor:
Aleksandar Cincar-Poposki

Beograd je pre većine evropskih i svetskih metropola dobio električno osvetljenje. U beogradskoj varoši 1893. godine upaljena je prva električna sijalica. Tadašnja gradska uprava, birajući između električnog i gasnog osvetljenja, opredelila se za savremenije naučno-tehničko dostignuće.

Održavanje mreže i objekata javnog osvetljenja na području Grada Beograda (osim Opštine Lazarevac) bilo je povereno Privrednom društvu za održavanje mreže javnog osvetljenja "EDB Javno osvetljenje" d.o.o.  Od novembra 2010. godine grad Beograd preuzima osnivačka prava, a od februara 2011. Privredno društvo za održavanje mreže javnog osvetljenja "EDB Javno osvetljenje" d.o.o. menja oblik organizovanja u Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd.

Osnovna delatnost preduzeća je održavanje mreže javnog osvetljenja na području grada Beograda, sa izuzetkom opštine Lazarevac.

Isporuka električne energije za javno osvetljenje utvrđena je kalendarom paljenja i gašenja javnog osvetljenja, usvojenim od strane Skupštine grada.

Održavanje objekata javnog osvetljenja obuhvata nabavku i zamenu sijalica, osigurača, prigušnica, protektor svetiljki, kondenzatora, upaljača (za Na sijalice), zatim angažovanje radne snage i dizalica na zameni istih i kontrolu paljenja i gašenja javnog osvetljenja.

Prijave kvara, primedbe, predloge i zapažanja, na instalacijama i komandama Javnog osvetljenja na teritoriji Beograda, sugrđani mogu prijaviti na brojeve telefona Kontrolno-komandnog centra 4405-100 (00-24) ili na e-mail: reklamacije@bg-osvetljenje.rs