Briga o uslovima života u novim naseljima

U situaciji visoke nezaposlenosti, sporog oživljavanja ekonomije i nestajanja radnih mesta koje ne prati otvaranje novih, Grad Beograd je uspeo da ustanovi sistem socijalne pomoći i program inkluzije za preseljene sugrađane iz naselja „Gazela”. S obzirom na društvene uslove, sa velikim uspehom je obezbeđena socijalna briga prilikom raseljavanja i bolji uslovi života raseljenih sugrađana u novim naseljima. Ono što nismo gubili iz vida je nužnost celovitog pristupa borbi protiv siromaštva i isključenosti, što podrazumeva usklađenu i povezanu aktivnost različitih aktera. Pri tom treba naglasiti da su preporuke bitnih evropskih institucija primenjene u praksi.

Od 1. septembra 2010. i tokom prve polovine 2011. godine konkretne korake u ovoj oblasti nadzire i sprovodi tim za implementaciju akcionog plana. Tim je, između ostalog, zadužen da, u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećima, intenzivira rad na uspostavljanju komunalnih uslova. Tako se obavlja zamena iskorišćenih i dotrajalih protivpožarnih aparata, čišćenje naselja, selidbe i premeštanje nameštaja na određenu lokaciju, postavljanje novih mobilnih stambenih jedinica i novih mobilnih sanitarnih jedinica, povezivanje na elektromrežu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Postojeći problemi u komunalnoj infrastrukturi redovno se saniraju po potrebi.

Grad Beograd je u 2010. godini raspisao konkurs za davanje na korišćenje 82 stana socijalno ugroženim licima. Pravo da konkurišu imala su ugrožena lica pod uslovom: da su bez stana, da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje dve godine pre raspisivanja konkursa.

U proleće 2011. godine dvanaest socijalno ugroženih romskih porodica koje su raseljene ispod mosta „Gazela”, dobile su stanove na privremeno korišćenje po ovom konkursu. Sva deca koja su se sa svojim porodicama preselila u naselje Kamendin upisana su u školu koja je najbliža naselju. Najmlađi koji treba da krenu u predškolski pripremni program, su upisana u vrtić „Bubamara”, koji se takođe nalazi u blizini naselja.

U oktobru 2011. opština Surčin dobila je nagradu „DOSTA!” Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na konkursu za najbolji projekat promocije i inkluzije romske populacije na nivou opština.

U konkurenciji od 200 projekata iz 47 zemalja, opština Surčin sa gradom iz Finske deli prvo mesto, dok su London i Madrid na drugom i trećem mestu.

Opština Surčin je primer dobre prakse u sprovođenju integracije Roma u svakodnevnim životnim pitanjima. Romi koji žive na teritoriji ove opštine, za poslednjih pet godina dobili su infrastrukturu, struju, vodu, dečje igralište, košarkaški teren, prostor za doškolovavanje, kao i prostor za rad likovne i folklorne sekcije. U selu Boljevci u opštini Surčin iza svakog stambenog objekta dozidano je kupatilo, kuhinja i hodnik. Napravljene su staze u naselju i postavljeno je osvetljenje. Sva deca idu u školu, a i odrasli se opismenjavaju.