Stevo Tatalović

Član Gradskog veća

Rođen je 14. januara 1951. godine u Petrovcu. Svoje radno iskustvo započeo je u firmi „Birovača” na mestu direktora komercijale, a nakon toga radio je u „Elektronskoj industriji” u Zemunu kao poslovođa kontrole kvaliteta. Na mestu predsednika Saveza samostalnih sindikata Beograda proveo je četiri godine.

Od 2004. do 2014. godine bio je savetnik predsednika opštine za poslove prijema i koordinacije sa građanima, član Veća gradske opštine Zemun, komandant Štaba za vanredne situacije, predsednik Komisije za procenu opravdanosti legalizacije objekata, predsednik Komisije za međunarodnu saradnju gradske opštine Zemun, član komisija i radnih tela Skupštine opštine Zemun, zamenik predsednika UO JP „Poslovni prostor Zemun”.

Oženjen je, otac dvoje dece i deda četvoro unučadi.