Milutin Folić, glavni urbanista

Glavni urbanista

Rođen je 1979. godine u Prištini. Pohađao je tri godine XIV Gimnaziju u Beogradu nakon čega odlazi u Ameriku i 1998. maturira i dobija diplomu Lawrence High School u SAD. Diplomirao je 2004. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i kao jedan od najboljih studenata generacije dobitnik je brojnih stipendija.

Tokom studija radio u studijima za poslovne, stambene i druge tipove objekata, pohađao raznovrsne specijalističke seminare, među kojima je i energetska efikasnost.

Uspešnu karijeru izgradio je kao član projektnog tima David Cherky & Ass, 2001. godine radio u Izraelu na projektu obnove i rekonstrukcije ulice Hayehodim i na projektovanju nekoliko objekata u Gornjem gradu Jerusalima, a 2002. kao član projektnog tima Barbosa & Corbucci Arquitetos Ass, radio je u Brazilu na projektu „Victoria International Airport” Viktorija, Espirito Santo, Brazil. Nakon  diplomiranja 2004. godine, autor je i koautor raznih projekata uključujući brojne poslovne i komercijalne objekte od kojih su značajniji: „Green Hill Dedinje” apartmanski kompleks od 11.000 kvadrata u Beogradu, proizvodno-poslovni objekat „EuroBravo” u Beogradu, idejno rešenje za Ho Chi Minh Tower od 65 spratova i 120.000 kvadrata u Sajgonu, Vijetnam, urbanistički projekti za nekoliko objekata u Beogradu...

Godine 2008. osniva Biro „Folic Architects doo” kao partner i glavni arhitekta.

Kao glavni urbanista Beograda inicirao je i radio na usvajanju strateških dokumenata - novog Generalnog plana i Strategije Grada Beograda kroz koje su postavljene glavne smernice daljeg razvoja: okretanje hijerarhije u saobraćaju u korist pešaka, biciklista i javnog gradskog prevoza, korišćenje prirodnih resursa spuštanjem Beograda na reke, izmeštanjem železničkih i industrijskih kapaciteta iz centra što omogućuje i treći strateški cilj - da se grad ne širi van svojih prirodnih granica već implozijom korišćenjem bivših industrijskih zona unutar grada.

Inicijator je i lider projekta „Identitet – Mobilnost – Ekologija Grada“. Ključni ciljevi ovog strateškog projekta su: Jačanje IDENTITETA Grada, promovisanje koncepta ODRŽIVE MOBILNOSTI i Uvođenje EKOLOŠKE SVESTI. U sklopu realizacije projekta uvedena je knjiga standarda, do sada je urađeno 20.000 m2 novih pešačkih zona, 20 km novih biciklističkih staza kroz podprojekat „Beograd Biciklom”, urađeni su i uređuju se veliki trgovi, parkovi, fasade i priobalje. Sve ove aktivnosti su usmerene ka jednom opštem cilju - podizanje kvaliteta života sugrađana.

Govori pet jezika, engleski, španski, francuski, ruski i portugalski.