Gradski centar za fizičku kulturu „Stari DIF”

Deligradska 27
tel. 2658-747, faks 2682-646 
www.staridif.rs

direktor: Vladimir Janković

Prvobitno, institucija koja se nalazila u zgradi sagrađenoj 1936. godine bio je Sokolski dom, da bi kasnije prerasla u Državni institut za fizičku kulturu – DIF, a kao Gradski centar za fizičku kulturu počinje sa radom 1971. godine.

Danas sa pravom možemo reći da je GCFK „Stari DIF” prijatelj cele porodice, jer su programima obuhvaćene sve starosne kategorije građana, od beba pa do najstarijih lica. U Centru se veliki broj programa i usluga realizuje u salama za ekipne sportove, fitnes i rekreaciju, borilačke sportove, kardio teretani, velikom i malom bazenu sa saunama. Pored redovnog programskog sadržaja, GCFK „Stari DIF“ učestvuje u projektima promovisanja strategije razvoja fizičkih sposobnosti i besplatnih programa za rekreaciju kako omladine tako  i starijih lica.

Sve detaljnije informacije o sadržaju, programima, uslugama, eventualnim popustima i akcijama u GCFK „Stari DIF”, možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji www.staridif.rs.