JKP "Beogradske elektrane"

JKP "Beogradske elektrane"
Savski nasip 11, Novi Beograd
centrala 2093-000 
www.beoelektrane.rs
e-mail: info@beoelektrane.rs

v.d. direktora: Rade Basta

Pozivni centar: 2093-101 (07.30-14.30)
Reklamacije na grejanje: 2093-011 (07.00-20.00)
Curenje grejnih instalacija: 2093-100 (00-24)
Priključenje na toplovod: 2224-710 (08.00-14.00)

Tehnički uslovi za prijem energetske saglasnosti 2224-710
Ugovaranje isporuke toplotne energije i probnog grejanja 2224-720
Reklamacije, isključenja i naplata 2224-730
Tehnička operativa (tehnički prijem objekata) 2224-740
Izdavanje projektne saglasnosti 2224-750

TOPLANE: Novi Beograd, Dunav, Voždovac, Medaković, Cerak, Miljakovac, Borča, Banovo brdo, Zemun, Mirijevo, Konjarnik, Višnjička banja, Batajnica, Barajevo, Mladenovac

Puštanje u pogon Toplane na Novom Beogradu za grejnu sezonu 1961/62. smatra se početkom centralizovanog snabdevanja Beograda toplotnom energijom. Donošenjem Odluke o zaštiti vazduha 1973. preduzete su prve praktične mere da se smanji aerozagađenje vazduha u Beogradu kojem je, pored ostalih, doprinosilo i oko 800 kotlarnica. Time je sistem "Beogradskih elektrana" dobio istaknutu poziciju i u ostvarivanju gradskog programa zaštite životne sredine.

Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, objekti se greju u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu manju od +12 0C. Isporučioci toplotne energije dužni su da u prostorijama korisnika pri spoljnoj temperaturi do -15 0C postižu i održavaju predviđene temperature.

Delatnost JKP "Beogradske elektrane" obuhvata:
- Snabdevanje toplotnom energijom i potrošnom toplom vodom (PTV)
- Proizvodnju i prenos električne energije za potrebe EPS-a
- Izgradnju i održavanje toplotnih postrojenja i instalacija
- Distribuiranje prirodnog gasa na području Mladenovca
- Realizaciju programa toplifikacije (uslovi priključenja, saglasnosti na projekte i izvedene radove i prijem objekata u sistem)
- Pružanje informacije o kvarovima i planiranim isključenjima (planirana su samo za toplu vodu, ostala su havarijska)

PRIKLJUČENJE

Prijavu za priključenje može da podnese investitor objekta koji je sklopio ugovor o participaciji ili od strane investitora ovlašćeno preduzeće, odnosno fizičko lice za objekte čiji je investitor fizičko lice. Prijava se podnosi Službi za prijem objekata, Cara Dušana 139-141, Zemun, tel. 222-4622 i 222-4740.

Problemi koje rešavaju JKP "Beogradske elektrane":
- Curenje ili drugi kvar na instalaciji u stanu (zamena/prepravka cevi, radijatora, radijatorskih ventila)
- Curenje na ulazu ili na objektu 
- Curenje u toplotnoj podstanici (predajnoj stanici, izmenjivaču)
- Curenje ili drugi kvar u toplovodnoj mreži
- Ceo objekat nema grejanje
- Ceo stan nema grejanje
- Pojedina grejna tela ne greju
- Veoma loše grejanje u stanu
- Nema dotoka PTV (potrošna topla voda)
- Nema odgovarajuće temperature PTV
- Prljava topla voda
- Buka u podstanici

Ukoliko u stanu curi radijator koji ne može da bude popravljen, vlasnik stana sam nabavlja novi radijator, a ekipe "Beogradskih elektrana" obavljaju njegovu montažu besplatno. Ukoliko mora da se obavlja prepravka radijatorskih veza, ta se usluga naplaćuje.

Ako nastane šteta prouzrokovana kvarom ili intervencijom radnika "Beogradskih elektrana" na kućnim grejnim instalacijama (zaključno sa radijatorskim ventilom), korisnik se radi obeštećenja može obratiti osiguravajućem zavodu kod koga "Beogradske elektrane" plaćaju osiguranje za svoje korisnike.

Za popravku kvarova na primarnom delu instalacija kod poslovnog prostora odgovorne su "Beogradske elektrane", a za sekundarni deo unutar prostora vlasnik sam mora da obezbedi popravke instalacija i radijatora.