Sonja Božović

Rođena 3. septembra 1978. godine u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zvanje diplomirani pravnik.

Kao advokatski pripravnik stekla praksu u oblasti građanskog, obligacionog, privrednog, ustavnog i upravnog prava. Radila u službi Narodne skupštine Republike Srbije na poziciji savetnika, pri čemu je bila angažovana na poslovima u Kabinetu predsednika. Obavljala poslove koji se odnose na proučavanje i obradu akata upućenih predsedniku Narodne skupštine i komunikaciju sa građanima. Položila državni stručni ispit za rad u organima uprave.

Učestvovala na seminarima i konferencijama na temu unapređenja zakonodavnog procesa u Republici Srbiji, prava i procedura Evropske unije, rešavanja izbornih sporova, parlamentarnog nadzora i odnosa parlamenta i nezavisnih državnih organa.

Od aprila 2014. godine bila je sekretar Skupštine grada Beograda.