Dragomir Petronijević

Član Gradskog veća

Rođen 23. februara 1983. godine u Beogradu, diplomirani ekonomista.

Nakon završene Jedanaeste beogradske gimnazije, zvanje diplomiranog menadžera stekao je na Višoj beogradskoj poslovnoj školi, a na Univerzitetu za poslovne studije „Banja Luka” stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste.

U periodu od 2006. do 2009. godine radio je kao menadžer u „Projektnom birou”, a od 2009. do 2014. godine kao koordinator u Kancelariji za mlade gradske opštine Voždovac.

Do imenovanja za člana Gradskog veća, 24. aprila 2014. godine, bio je šef Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda.
Član je Glavnog i Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.

Govori engleski i ruski jezik.