Odluke o zonama i odluke o utvrđivanju poreza na imovinu

Tekst Nacrta odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu, Nacrta odluke o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu, Nacrta odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda i Nacrta odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrdđivanje poreza na imovinu možete pogledati/preuzeti, u PDF formatu, ovde: