Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu (PDF format, od 26. septembra 2017) i Prikaz korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu po opštinama (PDF format, od 26. septembra 2017) možete pogledati/preuzeti sa ovog linka:

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu