Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu (PDF format, od 10. septembra 2018) i Prikaz korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu po opštinama (PDF format, od 10. septembra 2018.) možete pogledati/preuzeti sa ovog linka:

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu