Nacrt Odluke o dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu i Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra

Tekst Nacrta Odluke o dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu i tekst Nacrta odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu  možete pogledati / preuzeti ovde: