Obaveštenje za korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda obaveštava sve korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda prema Pravilniku o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima ( „Službeni list grada Beograda“, br. 104/2014, 2/2016, 19/2016 i 123/18), da je u saradnji sa  JKP „Parking servis“ do 15. marta 2019. godine produžen rok važenja invalidske parking karte izdate u JKP „Parking servis“ za kalendarsku 2018. godinu na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a da će sa prijemom zahteva za kalendarsku 2019. godinu ovaj organ početi 1. januara 2019. godine.