Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Beograda za 2019. godinu

Tekst Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Beograda za 2019. godinu i obrazloženje možete pogledati ovde: