JKP „Infostan tehnologije”

Danijelova 33
tel. 3954-240, faks 3976-357 (radnim danima od 7.30 do 15.30)
www.infostan.rs
e-mail: info@infostan.rs

v.d. direktora: Strahinja Danilović

Besplatan pozivni centar: 0800-011-018 za pitanja korisnika koji pozivaju iz svih fiksnih mreža i broj 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža (radnim danima 7.30-20 časova i subotom 8-14časova).

RADNE JEDINICE NA CENTRALNIM GRADSKIM OPŠTINAMA:

Radno vreme svih filijala preduzeća je 7:30-15:30 časova radnim danima:

SLUŽBE:

  • Služba prinudne naplate, Danijelova 33, tel. 395-4416, 395-4406

ISPOSTAVE U OBODNIM GRADSKIM OPŠTINAMA:

Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" deo je komunalnog sistema Grada Beograda sa prevashodnom delatnošću objedinjene naplate komunalnih usluga i proizvoda. Sistem objedinjene naplate (SON) komunalnih usluga i proizvoda u Beogradu uspostavljen je od 1. januara 1977. Stvoren je sa ciljem ekonomične i racionalne obrade podataka i naplate komunalnih naknada. JKP "Infostan tehnologije" nije nadležan za kvalitet i obim komunalnih usluga i proizvoda, kao ni za visinu naknade koja se plaća. JKP "Infostan tehnologije" isključivo obavlja naplatu naknade za korišćenje komunalnih usluga i proizvoda kroz Sistem objedinjene naplate u Beogradu.

Danas JKP "Infostan tehnologije" kroz SON obrađuje podatke za više od 650.000 korisnika u Gradu Beogradu, na teritoriji 10 centralnih gradskih opština (Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun i Zvezdara) i dve obodne gradske opštine (Barajevo i Surčin), za 13 komunalnih usluga i proizvoda.

JKP "Infostan tehnologije" ima 181 zaposleno lice, organizovano u šest sektora i raspoređenih po opštinskim radnim jedinicama i direkciji. Nadzorni odbor i direktora "Infostan tehnologije" imenuje Skupština grada Beograda.

Skupština grada Beograda je 7. decembra 2015. godine donela Odluku o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan". Poslovno ime preduzeća promenjeno je iz JKP "Infostan" u JKP "Infostan tehnologije". Zavod za informatiku i statistiku prestao je da postoji kao organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave, a poslovi koji su u njemu obavljani se obavljaju delom u ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave, a delom u JKP "Infostan". Spajanjem JKP „Infostan“ sa Zavodom za informatiku i statistiku omogućeno je bolje upravljanje IT poslovima u gradu Beogradu i konsolidacija podataka.