PU „Poletarac” - Barajevo

Svetosavska 83, Barajevo
tel: 8300-194 , 7872-130, 7872-122
Direktor: Nebojša Veljović
pupoletarac.wixsite.com

Predškolska Ustanova „Poletarac„ samostalno posluje od 1. decembra 1981. godine, do tada je bila u sklopu OŠ „Knez Sima Marković„, tadašnja Miodrag Vuković Seljak.
Ustanova ima 10 jaslenih grupa, 13 vrtićkih, 4 pripremne predškolske celodnevne grupe i 17 pripremnih predškolskih grupa na 4 sata i 122 zaposlenih. U pripremnim predškolskim grupama na 4 sata ima 173 dece, u celodnevnim pripremnim predškolskim grupama ima 100 dece, u jaslenim 120, a u vrtićkim 306 dece.

Objekti:
Vrtić „POLETARAC„ Barajevo-Svetosavska 83, tel: 8300-194, 7872-130, 7872-122 ( j,v )
Depandans „SLONČIĆI„, Svetosavska 83, tel: 8300-334 (v)
Depandans „ZVONČIĆI, Svetosavska 56, tel: 8303-830 (v)
Depandans „VRAPČIĆI„ Maršala Tita 30 b,tel:7871-430 (j,v, ppp 4č)
Vrtić „SVETI SAVA„, Barajevska 7, tel: 8302-004 (j,v,ppp c, ppp 4č) 
Vrtić „JAGODICA„, Trg palih boraca 1, tel: 833-33-32 (j,v,ppp c, ppp 4č)
OŠ „Knez Sima Marković” , ARNAJEVO, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , MANIĆ, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , VELIKI BORAK, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , LISOVIĆ, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , GLUMČEVO BRDO, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , RAVNI GAJ, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , SREDNJI KRAJ, (ppp 4 č)
OŠ „Knez Sima Marković” , ROŽANCI, (ppp 4 č)
OŠ „Pavle Popović”, ŠILJAKOVAC, (ppp 4 č)
MZ Baćevac, BAĆEVAC, (ppp 4č)   
MZ Boždarevac, BOŽDAREVAC, (ppp 4č)   
MZ Trebež, TREBEŽ, (ppp 4č)  
MZ Guncati, GUNCATI, (ppp 4č)  
DOM ZDRAVLJA „Dr.Milorad Vlajković”, BELJINA, (ppp 4č)