Gerontološki centar Beograd – RJ Dnevni centri i klubovi

Gerontološki centar Beograd – RJ Dnevni centri i klubovi
Zemun, Marije Bursać 49
tel/faks 2698-089, 2699-895  
www.ugcb.rs

Upravnik: Maria Markov
 
Radna jedinica "Dnevni centri i klubovi" u okviru Ustanove Gerontološki centar Beograd osnovana je od 9 klubova pri beogradskim centrima za socijalni rad 1982. godine. Značaj vaninstitucionalne zaštite starih i potrebe građana za gerontološkim uslugama uslovile su proširenje delokruga rada Poslovne jedinice, tako da je 1987. godine formirana Služba pomoći u kući.
RJ "Dnevni centri i klubovi" objedinjuje rad 24 dnevna centra i kluba za starije na 16 beogradskih opština (Zemun, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Voždovac, Rakovica, Čukarica, Mladenovac, Sopot, Grocka, Obrenovac,  Lazarevac, Zvezdara i Barajevo) kao i Službu pomoći u kući, na teritoriji 14 beogradskih opština (Vračar, Savski venac, Zvezdara, Čukarica, Stari grad, Palilula, Novi Beograd, Voždovac, Rakovica, Zemun, Mladenovac, Sopot, Obrenovac i Lazarevac).
U RJ je zaposleno oko 750 radnika. Kroz sve oblike i sadržaje rada u Radnoj jedinici "Dnevni centri i klubovi" ostvaren je obuhvat od 9.322 korisnika, od čega 6.459 registrovanih korisnika u 24 kluba i preko 3.100 korisnika pomoći u kući.

Korisnicima dnevnih centara i klubova obezbeđuje se:
- korišćenje usluga dnevnog boravka:
a) klubovi za odrasla i starija lica: usluga reverzibilnog dnevnog boravka (ishrane, pranja veša i druge servisne usluge) usluge socijalnog rada, organizovanje slobodnog vremena putem korisničkih grupa u oblastima informativno-komunikacionih, obrazovnih, radno-okupacionih, socijalno-zdravstvenih, kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih aktivnosti,;
b) centar za dnevni boravak odraslih i starijih lica: poludnevni i celodnevni kontinuirani dnevni boravak u kontrolisanim uslovima, aktivnosti pomoći i podrške usmerene ka zadovoljavanju osnovnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja korisnika; aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika i aktivnosti  psihosocijalne i pravne podrške.
-  korišćenje usluga pomoći u kući: pomoć pri obezbeđivanju ishrane, pomoć pri održavanju lične higijene, pomoć u održavanju higijene odevnih predmeta, higijene stana i zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno-zabavnih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga;
Usluga pomoći u kući obezbeđuje se licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne  životne potrebe.
Pomoć u kući obezbeđuje se korisniku po uputu Centra za socijalni rad u trajanju do dva sata dnevno radnim danom, osim subotom i nedeljom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda.
Vaninstitucionalna zaštita starih ima za cilj obezbeđenje podrške i stvaranje širokog spektra sadržaja namenjenih starijim sugrađanima za društvenu participaciju, zabavu, pomoć u svakodnevici, stvaralaštvo, razvoj, zaštitu za one koji su više ranjivi, uz predviđanje i fleksibilno reagovanje na odnos potreba i želja starijih.
Dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd namenjeni su, prvenstveno, poboljšanju kvaliteta života u starosti i zadovoljavanju različitih potreba: kulturno zabavnih, rekreativnih, psiholoških, obrazovnih, radno stvaralačkih i drugih. Cilj je tzv. „reciklaža godina“ i omogućavanje višegodišnjeg kvalitetnog i aktivnog života koji se po stilu ne razlikuje od života koji vode oni koji još ne slove za stare.

Usluge koje su u klubovima dostupne članovima su:
- organizovanje dnevnog boravaka;
- pružanje servisnih usluga po pristupačnim cenama (ishrana, pranje i sušenje veša, korišćenje kupatila);
- osvežavajući i topli napici po beneficiranim cenama;
- gerontološko savetovalište;
- prostor za okupljanje, kreativno izražavanje i promociju stvaralaštva starijih sugrađana kroz obrazovne, radno-terapijske, kulturno-zabavne, sportsko-rekreativne i dr aktivnosti;
- uključivanje starijih u ulozi volontera u sve ativnosti kluba. 
Sve aktivnosti u klubovma realizuju se kroz različite vidove grupisanja članova:  dnevna zajednica – svi organizovani individualni i kolektivni sadržaji (usluge i aktivnosti), savet, sekcije za raznovrsne aktivnosti, jednonamenski organizacioni odbori za svaku manifestaciju posebno,  grupe za kurseve (radionice itd.), različiti oblici grupisanja korisnika svih centara u cilju realizacije tematski određenih sadržaja. Neke od stalno postojećih grupa su:
- Penzionersko amatersko kulturno umetničko društvo u okviru koga postoje sekcije za pevanje, folklor i ples, dramsko izvođenje, likovno i književno stvaralaštvo.
- Otvorena radionica udružene kreativnosti (O`Ruk) za negovanje kreativnog ručnog rada.
- Programi permanentnog obrazovanja kroz Kreativno-edukativni centar.

Dnevni centri i klubovi:
e-mail: zivanovicv@ugcb.rs
„Voždovac II – Treće doba", Vojvode Stepe 280, 3988-163
„Vračar", Sime Igumanova 4, 2405-587
„Stari grad I", Solunska 14, 2920-294
„Stari grad II", Svetogorska 14, 3234-962
„Palilula", Jabučka 11, 2783-348
„Savski venac I", Lomina 17, 2642-468
„Savski venac II", Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 29, 2668-899
„Savski venac III", Gavrila Principa 44-a, 7620-847
„Dr Mihailo Stupar I", General Ždanova 32, 2676-886
„Dr Mihailo Stupar II", Dr Ivana Ribara 8, 3189-718
„Dr Mihailo Stupar III", Zarije Vujoševića 74, 2146-455
„Dr Mihailo Stupar IV", Obrenovačka bb, 2160-418
„Mileva Marić Ajnštajn”, Mileve Marić Ajnštajn 44, 2275-120
„Sopot", Kosmajska 14, 8251-357
„Mladenovac I", Janka Katića 27, 8233-418
„Grocka", Bulevar oslobođenja 57, 8500-377
„Lazarevac", Kralja Petra I 25, 8121-897
„Obrenovac", Vuka Karadžića 99, 8720-655
„Čukarica I", Milana Jovanovića 8, 2510-212
„Treće doba - Kaluđerica“, Kralja Petra bb, Kaluđerica, 062/8065-558
„Dragiša Ćirić”, Zemun, Bežanijska 2, 3750-715
„Dušan Resavac”, Rakovica, Slavoljuba Vuksanovića 1, 3515-712
„Drinka Ćuković”, Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandra 265, 2425-688
„Obren Stranjaković”, Barajevo, Miodraga Vukovića 2, 8300-010

Služba pomoći u kući
e-mail: debeljevicv@ugcb.rs
Punktovi:
Opština Vračar, Lamartinova 47, 2434-337
Opština Zvezdara, Lamartinova 47, 3861-417, 2430-711
Opština Palilula, Jabučka  11, 2991-286
Opština Zemun, Pohorska 32, 6301-272
Opština Novi Beograd, Marije Bursać 49, 2606-270
Opština Stari grad, Solunska 14, 2185-201, 3282-321
Opština Savski venac, Gavrila Principa 44a, 7614-593
Opština Voždovac, Gavrila Principa 44a, 7610-121
Opštine Čukarica, Milana Jovanovića 8, 2395-141
Opštine Rakovica, Milana Jovanovića 8, 3670-740
Opštine Mladenovac i Sopot – Mladenovac, Janka Katića 27, 8233-315
Opština Obrenovac, Vuka Karadžića 99, 8728-045
Opština Lazarevac, Kralja Petra I 25, 8110-138