Zmaj Jovina 15

 

Kolektivno-stambena i trgovačka kuća trgovca Živojina Jankovića u ulici Zmaj Jovinoj 15 sagrađena je 1928. po planovima inženjersko-arhitektonskog biroa čeških arhitekata Krehlika i Jelinika. Monumentalna ugaona građevina je koncipirana u duhu modernizovanog akademizma.

Reprezentativno obeležje je, osim fasade, dato i enterijeru. Ulazni hol je obložen mermerom i omalterisan, a pod je pokriven dekorativnim kamenim pločama. Skladno rešenje stilizovanog akademizma, koji je u kontrastu sa staklenim površinama, zanimljiv je marker prostora.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Ornament-investinženjering"
Vrednost radova: 3.125.585,20 din