Zmaj Jovina 5

 

Stambena kuća u Zmaj Jovinoj 5 sagrađena je 1927. godine po projektu inženjera Gligorija Vukčevića u duhu akademizma sa elementima evropskog art dekoa, stila koji je dominirao u periodu između dva svetska rata.

Fasada je raščlanjena parom masivnih stubova između kojih se nalaze balkoni sa kovanom ogradom. Naglašenim horizontalnim vencem istaknut je poslednji sprat nadvišen atikom.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Neimar-grad".
Vrednost radova je 1.824.869,65 dinara.