Svetosavska 22

 

Objekat u Svetosavskoj 22 u Zemunu sagrađen je 1907-9. kao Dom srpske pravoslavne Crkvene opštine i škola u Donjem gradu Zemuna po projektu arh. Kosta Atanackovića-Stanišića. Zgrada je podignuta na mestu gde su bile Stara konfesiona škola iz XVIII veka i nekadašnja gostionica "Kod kneza Miloša".

Predstavlja jednu od najvećih građevina svog vremena u starom jezgru Zemuna i svedočanstvo razvijanja tradicije zemunskog osnovnog školstva.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Tekton".
Vrednost radova: 13.283.987,15 dinara.