Knez Mihailova 52

 

Spratna kuća poznatog beogradskog trgovca ćir Mihaila Pavlovića u Knez Mihailovoj 52 sagrađena je 80-ih godina XIX veka. Obrađena je u maniru akademizma XIX veka, a glavna fasada iz Knez Mihailove ulice naglašena je balkonom koji nose antlati, što je dosta redak slučaj u beogradskoj arhitekturi.

Za ovu zgradu je Milivoje Kostić u knjizi "Poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka" napisao : "Impozantna zgrada na sprat sa velikim balkonom, koji su svojim leđima podupirali lepo izvajani Herkulesi. Svojom lepom spoljašnoću zgrada je privlačila mušterije. U prizemlju je bio prostrani dućan sa dva odeljenja i sa zastakljenom kancelarijom... Na spratu je stanovao kućevlasnik i njegova porodica. "

Fasadu revitalizovalo preduzeće "Tekton".
Vrednost radova: 1.167.460 dinara.