Knez Mihailova 49

 

Današnji izgled kuće Milana Pavlovića na uglu ulica Knez Mihailove i Kralja Petra potiče iz 1906. Nad već postojećim jednospratnim objektom istog vlasnika podignut je drugi sprat i u potpunosti je rekonstruisana fasada. Projekat je uradio arhitekta Milan Antonović u tada vladajućem akademskom maniru.

Napuštanje stroge simetrije u komponovanju uže fasade, ka Knez Mihailovoj, prekinuti zabat iznad dva gotovo spojena prozora prvog sprata na istoj fasadi, kao i brojni secesijski motivi otkrivaju postepeno oslobadjanje beogradskih arhitekata od strogih kanona vladajućeg akademskog manira.

Fasadu revitalizovalo preduzeće "Ornament-investinženjering".
Vrednost radova: 8.650.920 dinara.