Knez Mihailova 28

 

Reprezentativni ugaoni trgovačko-stambeni objekat, kuća Ćire Panića, u Knez Mihailovoj 28 sagrađen je 1929. godine, prema projektu beogradskog arhitekte Aleksandra Jankovića u duhu akademizma.

Objekat predstavlja markantno arhitektonsko i stilsko ostvarenje u okviru Knez Mihailove ulice, determiniše raskršće i, s obzirom na primenjeni stilski koncept, ima kulturno-istorijsku vrednost. Fasadu karakteriše razuđena plastika, balkoni sa balustradama, pilastri na dve etaže, podeoni venci sa vazama.

Neposredno okruženje ovog objekta čine Palata "Zora" i spomenici kulture Prometna banka, Zadužbina Nikole Spasića, Palata SANU, građanske kuće u Knez Mihailovoj 46, 48 i 50, "Srpska kruna" i drugi objekti koji doprinose tome da Knez Mihailova ulica bude "najspomeničkija" ulica u Beogradu.

Objekat predstavlja deo prostorne kulturno-istorijske celine "Knez Mihailova ulica", koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Izvođač radova: "Neimar-grad"
Vrednost radova: 6.615.616 dinara