Dečanska 23

 

Kolektivno-stambena čatvorospratnica u Dečanskoj 23, sa mezaninom i poslovanjem u prizemlju, izgrađena je 1923. godine u duhu akademizma. Prvobitno jednospratni objekat vremenom je nadzidan za tri sprata, u istom maniru.

Fasadu karakteriše simetrična kompozicija, naglašena središnje postavljenim balkonima i markantnim erkerima koji se nalaze na tri etaže. Objekat se odlikuje i fasadnom skulpturom u mezaninu, gde su predstavljene figure atlasa i na poslednjoj etaži, gde je skulptura smeštena u plitku nišu.

Nalazi se u okviru celine "Stari Beograd", koja uživa status prethodne zaštite.

Izvođač radova: "Neimar-grad"
Vrednost radova: 1.516.819 dinara